GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting

Řízení osvětlení

ÚvodTechzoneŘízení osvětlení

 

 

Mít správnou světelnou pohodu v domácnosti nebo na pracovišti je důležitý faktor, který nás ovlivňuje v každém okamžiku našeho života. Například nejčastěji řešeným prostorem v domácnostech bývá obývací pokoj, ve kterém se požadovaná intenzita mění, při právě probíhajících činnostech. Jinou intenzitu budete chtít, při čtení knihy, sledování televize nebo při probíhající návštěvě. 

Další podstatnou částí života je profesní činnost, kde by na světelnou pohodu měl být kladem velký důraz hlavně s ohledem na zdraví a ideální světelné podmínky pro danou činnost. 

Níže uvádíme základní způsoby regulace intenzity osvětlení:

 

Odporové stmívání

Jedná se jednoduché řešení jak stmívat, ovšem v roce 2011 z Evropského trhu zmizel pojem wolframová žárovka jako světelný zdroj, pro kterou je tento typ regulátoru určen. Dají se s ním ovládat pouze běžné a halogenové žárovky do 230V.

Pokud klasickou wolframovou žárovku nahradíte za dnes již dostupnou LED žárovku, tento druh odporového stmívání, vám v drtivé většině fungovat nebude. Je to kvůli tomu, že samotné LED diody před sebou mají svůj vlastní zdroj, který pro ně napájení upravuje. Vyrábějí se LED žárovky, jejichž vlastní zdroj na tento stmívač umí reagovat, ale jsou o poznání dražší. Bohužel jeden regulátor (jedno řídící napětí), může řídit jednotně pouze jedno svítidlo, nebo jednu skupinu naráz.

 

Switch DIM

V případě použití tohoto způsobu regulace již uvažujeme, že každé svítidlo má svůj vlastní předřadník, který je ovládaný pouze tlačítkem (ne vypínačem). Elektronika v předřadníku je naprogramována tak že, krátké stisknutí tlačítka svítidlo zapne a druhé stisknutí vypne. Regulace se pak provádí dlouhým stiskem tlačítka. První dlouhý stisk svítidlo začne rozsvěcet a postupně přidávat na intenzitě dokud stisk neukončíte, nebo se nerozsvítí na 100%. Druhý dlouhý stisk pak naopak svítidlu postupně ubírá na intenzitě. 

Příklad zapojení:

Toto je opravdu jednoduchý způsob jak regulovat od 1%-100%. Nevýhodou tohoto druhu stmívání je, že je určený obvykle pro jeden kus svítidla s jedním předřadníkem (max. 4 předřadníky), skupinové řízení více předřadníků, pokud nejsou nějakým způsobem synchronizovány předem, je velice nespolehlivé. Často se stává, že dvě svítidla ovládána jedním tlačítkem, mají různé intenzity, apod.

 

Analogové rozhraní 1-10 V

Při použití tohoto způsobu regulace také uvažujeme, že každé svítidlo má předřadník, který je ovšem ovládaný regulátorem napětí 1 až 10 V. Ovládání tedy zajišťuje DC (stejnosměrný) signál, který je odolný proti rušení. Horní hodnota 10V udává maximální jas a naopak spodní hodnota 1V minimální jas. Toto napětí v řídicím okruhu je izolované od silového okruhu, ovšem nejedná se o bezpečné malé napětí (SELV).

 

Velmi často se používá u stmívání zářivek. Výhodou je jednoduché zapojení viz. obr.

 

DALI sběrnice

Tato technologie nabízí téměř neomezené možnosti. Každý komponent (ovladače, čidla, příslušné předřadníky, …) je navzájem propojen dvojlinkovou sběrnicí, na kterou lze napojit až 64 elektronických předřadníků, při maximální délce sběrnice mezi prvky 300m.

Zde je zapotřebí jak napaječ sběrnice, tak řídící člen (mnohdy to bývá jedna krabička). Řídící člen ke každému komponentu na sběrnici automaticky přiřadí takzvanou adresu a tento člen se pak po připojení k počítači libovolně programuje. Jedním tlačítkem pak můžete zhasnout celý dům anebo na různá kliknutí nastavit jednotlivé světelné scény (předdefinovaných může být až 16. scén). Jeden okruh lze rozdělit do šestnácti skupin a to vše libovolně měnit přeprogramováním, bez nutnosti fyzicky zasahovat do systému.

Takto pak může vypadat zapojení:

Za pomocí nepřeberného množství nejrůznějších komponent lze soustavu připojit třeba na místní WIFI síť a jejím prostřednictvím následně ovládat osvětlovací soustavu třeba z tabletu, či telefonu. Zvolením vhodných předřadníků se do soustavy dají připojit elektronické rolety, čerpadla, kamery, atd.

 

DMX (Digital Multiplex)

Je systém rozšířený hlavně v řízení osvětlení pódií s nejrůznějšími efekty. Za pomocí tohoto systému lze ovládat téměř cokoliv. Proto našel uplatnění v kinech a divadlech, kde jeden systém, řídí osvětlení pódia, osvětlení sálu, různé doplňky jako jsou zařízení na výrobu mlhy, ovládání opony a vše kolem ozvučení.

Zapojení je složitější, síť se vždy skládá z jedné řídící jednotky (Master) a ostatních komponentů (Slave), zapojených řetězově mezi sebou. Výstup jedné jednotky se připojuje na vstup další a tak dál.

Na jednu řídící jednotku můžeme připojit až 32 komponentů (lze rozšířit paralelní sběrnicí) na jedné sběrnici o délce až 1200m.

Síť je realizována kroucenou stíněnou dvojlinkou (3. žílový kabel), u DMX512 jsou tyto dvojlinky dvě (5. žilový kabel). Díky stínění je síť odolná proti rušení, proto má využití například i v zábavní pyrotechnice, kde je nutné aby nedocházelo k samovolnému odpalování.

Příklad schématu zapojení:

LIGHT WE TRUST