GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting GigaLighting

Obchodní podmínky

ÚvodObchodní podmínky

Tvorba cenových nabídek a projektů

Na základě požadavků klienta nebo specifikace z projektové dokumentace je vypracována cenovou nabídku nebo projekt osvětlení v předem dohodnutého termínu. Cenovou nabídku a projekt osvětlení může obsahovat knihu použitých produktů, výpočty intenzity osvětlení a vizualizací světelné aplikace dle zadání klienta. Samozřejmostí je doporučení nejoptimálnějšího řešení pro Váš projekt.

Technická podpora

Naší činností je komplexní řešení světelných aplikací včetně technické podpory týkající se návrhů, výpočtu intenzity osvětlení, vizualizací a auditů osvětlovacích soustav. Spolupracujeme s projektanty, architekty a výrobci osvětlovací techniky, abychom Vám mohli nabídnout technickou podporu na nejvyšší možné úrovni.

Způsob objednání zboží, jeho převzetí a platba – neregistrovaný klient

Objednání zboží je možné realizovat pouze písemnou objednávkou opatřenou vlastnoručním podpisem kupujícího nebo elektronicky (e-mailem), která obsahuje jasně uvedené zboží, jeho množství a dohodnutou cenu. Prodávající si vyhrazuje právo na úhradu zálohy na objednané zboží dle podmínek dohodnutých při jeho objednání. Celková nebo zůstatková hodnota zboží je uhrazena při jeho převzetí kupujícím.

Způsob objednání zboží, jeho převzetí a platba – smluvní partner

Objednání zboží je možné realizovat pouze písemnou nebo elektronickou (e-mailem) objednávkou na základě rámcové kupní nebo kupní smlouvy, která upravuje obchodní podmínky mezi prodávajícím a kupujícím.

Objednávky na jednotlivé dodávky zboží, které obsahuje jasně uvedené zboží, jeho množství a dohodnutou cenu, musí být opatřeny identifikačními údaji odběratele, případně razítkem a podpisem. Oprávněné osoby pro objednávání a přebírání zboží jsou vždy uvedeny v rámcové kupní smlouvě, případně smlouvě kupní. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednat nebo předat zboží neoprávněné osobě. Po převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn vystavit fakturu se splatností dle smlouvy.

Způsob dodání zboží

Objednané zboží je možné převzít přímo v sídle obchodní značky GIGALIGHTING nebo je možné využít služeb přepravních služeb PPL,DHL, apod., k dodání na Vámi stanovenou adresu na území ČR.

Potvrzení objednávky

Přijetí řádně podané objednávky kupujícího, bude potvrzeno prostřednictvím e-mailu. Potvrzení objednávky obsahuje název zboží, jeho množství, dohodnutou cenu a orientační termín a místo dodání.

Záruční doba a reklamace zboží

Přesto, že dodávané zboží je produkcí renomovaných výrobců a vždy se zaměřujeme na jeho kvalitu a technické řešení, může dojít k nároku kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží. V tomto případě vyplňte reklamační formulář, který je k dispozici na našich stránkách www.gigalighting.cz, včetně plného znění reklamačního řádu. Vaše reklamace bude vyřízena v nejkratším možném termínu.

Životní prostředí, příspěvek na recyklaci

V rámci ochrany životního prostředí a zpětného odběru elektroodpadu spolupracujeme s autorizovanou společností Ekolamp. Kupujícímu je účtován příspěvek na recyklaci dle 8.dílu zákona č.185/2001 Sb. se změnami ve znění zákona č.7/2005 Sb a provádějících předpisů. Společnost Giga CZ s.r.o. je registrována v systému EKOLAMP - příspěvek na recyklaci dle vyhl.č. 352/2005 Sb. viz. www.ekolamp.cz.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou Vámi poskytnuté naší společnosti, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či odstranění z našeho informačního systému prostřednictvím e-mailu.

LIGHT WE TRUST